เพื่อนสร้าง

เพื่อนสร้าง

รับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้านสมุทรปราการ

Lets Talk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut lacus sed lacus porttitor tincidunt.

My Properties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ut lacus sed lacus porttitor tincidunt.

SELL
CO-H1-04801.09
CONTEMPORARY

CO-H1-04801.09

959,560฿
 • 57 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-08001.09
CONTEMPORARY

CO-H1-08001.09

1,108,250฿
 • 87 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-06101.08
CONTEMPORARY

CO-H1-06101.08

1,327,790฿
 • 73 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-08101.08
CONTEMPORARY

CO-H1-08101.08

1,461,060฿
 • 96 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-08601.09
CONTEMPORARY

CO-H1-08601.09

1,186,835฿
 • 92 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-09001.09
CONTEMPORARY

CO-H1-09001.09

1,219,850฿
 • 94 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-09101.09
CONTEMPORARY

CO-H1-09101.09

1,311,145฿
 • 100 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-09601.09
CONTEMPORARY

CO-H1-09601.09

1,424,000฿
 • 104 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-14901.09
CONTEMPORARY

CO-H1-14901.09

2,049,875฿
 • 152 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-09801.08
CONTEMPORARY

CO-H1-09801.08

1,924,440฿
 • 107 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-09801.09
CONTEMPORARY

CO-H1-09801.09

1,351,445฿
 • 102 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-10001.09
CONTEMPORARY

CO-H1-10001.09

1,510,940฿
 • 112 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-10002.09
CONTEMPORARY

CO-H1-10002.09

1,410,190฿
 • 106 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-10701.09
CONTEMPORARY

CO-H1-10701.09

1,565,810฿
 • 121 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-11001.09
CONTEMPORARY

CO-H1-11001.09

1,526,440฿
 • 113 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-11701.09
CONTEMPORARY

CO-H1-11701.09

1,620,835฿
 • 125 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-12401.08
CONTEMPORARY

CO-H1-12401.08

1,825,350฿
 • 142 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-12401.09
CONTEMPORARY

CO-H1-12401.09

1,786,685฿
 • 135 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-12601.09
CONTEMPORARY

CO-H1-12601.09

1,738,170฿
 • 132 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-13001.09
CONTEMPORARY

CO-H1-13001.09

1,794,900฿
 • 132 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-13301.09
CONTEMPORARY

CO-H1-13301.09

1,909,290฿
 • 143 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-13701.09
CONTEMPORARY

CO-H1-13701.09

1,957,960฿
 • 146 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-13801.09
CONTEMPORARY

CO-H1-13801.09

1,958,890฿
 • 146 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-14001.09
CONTEMPORARY

CO-H1-14001.09

1,963,230฿
 • 147 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-14401.09
CONTEMPORARY

CO-H1-14401.09

2,020,890฿
 • 150 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-14501.09
CONTEMPORARY

CO-H1-14501.09

2,079,945฿
 • 154 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-14701.09
CONTEMPORARY

CO-H1-14701.09

2,038,715฿
 • 152 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-14702.09
CONTEMPORARY

CO-H1-14702.09

2,110,945฿
 • 156 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
CO-H1-09701.08
CONTEMPORARY

CO-H1-09701.08

2,018,940฿
 • 103 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-14902.09
CONTEMPORARY

CO-H1-14902.09

2,064,445฿
 • 153 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-15001.09
CONTEMPORARY

CO-H1-15001.09

2,131,560฿
 • 158 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-15002.09
CONTEMPORARY

CO-H1-15002.09

2,162,405฿
 • 160 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-15003.09
CONTEMPORARY

CO-H1-15003.09

2,077,620฿
 • 154 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-15004.09
CONTEMPORARY

CO-H1-15004.09

2,172,635฿
 • 160 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
CO-H1-16001.09
CONTEMPORARY

CO-H1-16001.09

2,271,060฿
 • 167 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
CO-H1-17301.09
CONTEMPORARY

CO-H1-17301.09

2,466,050฿
 • 184 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-06101.09
MODERN

MO-H1-06101.09

904,320฿
 • 72 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-06102.09
MODERN

MO-H1-06102.09

868,000฿
 • 71 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-06201.09
MODERN

MO-H1-06201.09

856,500฿
 • 72 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-07201.09
MODERN

MO-H1-07201.09

1,045,630฿
 • 82 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-07301.09
MODERN

MO-H1-07301.09

1,040,825฿
 • 82 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-08701.09
MODERN

MO-H1-08701.09

1,307,520฿
 • 97 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09002.09
MODERN

MO-H1-09002.09

1,345,120฿
 • 99 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09801.09
MODERN

MO-H1-09801.09

1,426,620฿
 • 107 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11501.09
MODERN

MO-H1-11501.09

1,638,970฿
 • 126 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09802.09
MODERN

MO-H1-09802.09

1,410,965฿
 • 106 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09803.09
MODERN

MO-H1-09803.09

1,396,395฿
 • 105 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11101.09
MODERN

MO-H1-11101.09

1,616,495฿
 • 124 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-12701.09
MODERN

MO-H1-12701.09

1,841,710฿
 • 139 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-15701.09
MODERN

MO-H1-15701.09

2,260,675฿
 • 166 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-17601.09
MODERN

MO-H1-17601.09

2,556,725฿
 • 190 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-05901.09
MODERN

MO-H1-05901.09

835,760฿
 • 69 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-06501.09
MODERN

MO-H1-06501.09

899,400฿
 • 75 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-07601.09
MODERN

MO-H1-07601.09

1,082,675฿
 • 85 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-08002.09
MODERN

MO-H1-08002.09

1,109,180฿
 • 87 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09501.09
MODERN

MO-H1-09501.09

1,367,520฿
 • 100 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-10101.09
MODERN

MO-H1-10101.09

1,446,925฿
 • 108 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-12002.09
MODERN

MO-H1-12002.09

1,642,650฿
 • 130 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-12401.09
MODERN

MO-H1-12401.09

1,749,795฿
 • 133 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-12801.09
MODERN

MO-H1-12801.09

1,836,440฿
 • 138 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-14602.09
MODERN

MO-H1-14602.09

2,041,505฿
 • 152 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-18701.09
MODERN

MO-H1-18701.09

2,698,550฿
 • 199 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-10501.09
MODERN

MO-H1-10501.09

1,482,420฿
 • 111 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11002.09
MODERN

MO-H1-11002.09

1,558,215฿
 • 121 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11502.09
MODERN

MO-H1-11502.09

1,608,745฿
 • 124 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-12301.09
MODERN

MO-H1-12301.09

1,727,785฿
 • 131 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-13701.09
MODERN

MO-H1-13701.09

1,909,445฿
 • 143 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-13702.09
MODERN

MO-H1-13702.09

1,917,195฿
 • 144 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-15702.09
MODERN

MO-H1-15702.09

2,230,605฿
 • 164 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-15703.09
MODERN

MO-H1-15703.09

2,227,970฿
 • 164 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-10101.10
MODERN

MO-H1-10101.10

1,516,365฿
 • 113 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-14201.10
MODERN

MO-H1-14201.10

2,128,305฿
 • 157 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-06001.10
MODERN

MO-H1-06001.10

938,060฿
 • 70 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-07501.10
MODERN

MO-H1-07501.10

1,133,515฿
 • 88 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-08201.10
MODERN

MO-H1-08201.10

1,224,965฿
 • 94 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11101.10
MODERN

MO-H1-11101.10

1,684,540฿
 • 129 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-12301.10
MODERN

MO-H1-12301.10

1,842,950฿
 • 139 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-14202.10
MODERN

MO-H1-14202.10

2,034,685฿
 • 151 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-07502.10
MODERN

MO-H1-07502.10

1,107,360฿
 • 84 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-08501.10
MODERN

MO-H1-08501.10

1,195,980฿
 • 92 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-10001.10
MODERN

MO-H1-10001.10

1,468,780฿
 • 110 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11001.10
MODERN

MO-H1-11001.10

1,523,185฿
 • 113 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-13701.10
MODERN

MO-H1-13701.10

2,009,110฿
 • 150 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09001.10
MODERN

MO-H1-09001.10

1,281,230฿
 • 98 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-13301.10
MODERN

MO-H1-13301.10

1,866,045฿
 • 140 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-06001.09
MODERN

MO-H1-06001.09

866,450฿
 • 71 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-07001.09
MODERN

MO-H1-07001.09

998,200฿
 • 79 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-08001.09
MODERN

MO-H1-08001.09

1,116,000฿
 • 87 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09001.09
MODERN

MO-H1-09001.09

1,274,100฿
 • 97 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-10001.09
MODERN

MO-H1-10001.09

1,421,350฿
 • 107 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11001.09
MODERN

MO-H1-11001.09

1,568,600฿
 • 121 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-12001.09
MODERN

MO-H1-12001.09

1,728,250฿
 • 132 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-13001.09
MODERN

MO-H1-13001.09

1,863,100฿
 • 140 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-14001.09
MODERN

MO-H1-14001.09

1,991,750฿
 • 149 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-15001.09
MODERN

MO-H1-15001.09

2,168,450฿
 • 160 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09601.09
MODERN

MO-H1-09601.09

1,364,930฿
 • 103 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11601.09
MODERN

MO-H1-11601.09

1,687,175฿
 • 129 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11801.09
MODERN

MO-H1-11801.09

1,667,490฿
 • 128 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-13201.09
MODERN

MO-H1-13201.09

1,940,910฿
 • 145 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-14601.09
MODERN

MO-H1-14601.09

2,128,460฿
 • 157 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-14801.09
MODERN

MO-H1-14801.09

2,134,970฿
 • 159 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-06301.08
MODERN

MO-H1-06301.08

1,182,600฿
 • 74 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-06601.08
MODERN

MO-H1-06601.08

1,449,230฿
 • 78 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-08001.08
MODERN

MO-H1-08001.08

1,477,630฿
 • 93 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-08201.08
MODERN

MO-H1-08201.08

1,450,080฿
 • 91 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-08501.08
MODERN

MO-H1-08501.08

1,524,560฿
 • 95 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09501.08
MODERN

MO-H1-09501.08

1,698,000฿
 • 100 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09801.08
MODERN

MO-H1-09801.08

1,979,460฿
 • 109 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09802.08
MODERN

MO-H1-09802.08

1,755,220฿
 • 107 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-10201.08
MODERN

MO-H1-10201.08

1,934,200฿
 • 122 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-10901.08
MODERN

MO-H1-10901.08

1,961,640฿
 • 129 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-10902.08
MODERN

MO-H1-10902.08

2,135,030฿
 • 146 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11401.08
MODERN

MO-H1-11401.08

1,933,200฿
 • 127 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MO-H1-11801.08
MODERN

MO-H1-11801.08

2,030,940฿
 • 133 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MO-H1-13601.08
MODERN

MO-H1-13601.08

2,171,520฿
 • 141 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MO-H1-09701.09
MODERN

MO-H1-09701.09

1,237,675฿
 • 95 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
NE-H1-08801.10
NEO CLASSIC

NE-H1-08801.10

1,261,390฿
 • 96 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
NE-H1-09801.10
NEO CLASSIC

NE-H1-09801.10

1,435,610฿
 • 108 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
NE-H1-10801.10
NEO CLASSIC

NE-H1-10801.10

1,567,515฿
 • 121 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
NE-H1-11501.10
NEO CLASSIC

NE-H1-11501.10

1,655,865฿
 • 127 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
NE-H1-12401.10
NEO CLASSIC

NE-H1-12401.10

1,817,840฿
 • 137 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
NE-H1-12901.10
NEO CLASSIC

NE-H1-12901.10

1,868,370฿
 • 141 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
NE-H1-13601.10
NEO CLASSIC

NE-H1-13601.10

1,984,620฿
 • 148 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
NE-H1-13602.10
NEO CLASSIC

NE-H1-13602.10

1,991,285฿
 • 148 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
NE-H1-14901.10
NEO CLASSIC

NE-H1-14901.10

2,155,430฿
 • 159 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.60
RESORT STYLE

RE-H1-505.60

854,825฿
 • 70 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.70
RESORT STYLE

RE-H1-505.70

959,915฿
 • 77 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.80
RESORT STYLE

RE-H1-505.80

1,093,835฿
 • 86 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.89
RESORT STYLE

RE-H1-505.89

1,387,560฿
 • 105 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.90
RESORT STYLE

RE-H1-505.90

1,265,885฿
 • 97 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.100
RESORT STYLE

RE-H1-505.100

1,419,490฿
 • 107 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.109
RESORT STYLE

RE-H1-505.109

1,613,860฿
 • 124 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.110
RESORT STYLE

RE-H1-505.110

1,511,870฿
 • 113 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.120
RESORT STYLE

RE-H1-505.120

1,923,120฿
 • 127 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.130
RESORT STYLE

RE-H1-505.130

1,851,320฿
 • 139 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.140
RESORT STYLE

RE-H1-505.140

1,974,700฿
 • 147 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
RE-H1-505.150
RESORT STYLE

RE-H1-505.150

2,117,455฿
 • 157 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
RE-H1-08601.09
RESORT STYLE

RE-H1-08601.09

1,152,735฿
 • 89 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-09401.09
RESORT STYLE

RE-H1-09401.09

1,268,830฿
 • 97 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-09402.09
RESORT STYLE

RE-H1-09402.09

1,263,405฿
 • 97 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-10601.09
RESORT STYLE

RE-H1-10601.09

1,447,235฿
 • 108 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-13701.09
RESORT STYLE

RE-H1-13701.09

1,930,215฿
 • 145 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
RE-H1-14601.09
RESORT STYLE

RE-H1-14601.09

2,072,040฿
 • 154 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TM-H1-16401.10
THAI MODERN

TM-H1-16401.10

2,403,585฿
 • 180 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TM-H1-17801.10
THAI MODERN

TM-H1-17801.10

2,577,650฿
 • 191 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TM-H1-18201.10
THAI MODERN

TM-H1-18201.10

2,661,040฿
 • 197 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TM-H1-19101.10
THAI MODERN

TM-H1-19101.10

2,762,410฿
 • 203 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TM-H1-19801.10
THAI MODERN

TM-H1-19801.10

2,830,920฿
 • 208 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TM-H1-20501.10
THAI MODERN

TM-H1-20501.10

2,986,230฿
 • 218 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-04901.10
TROPICAL

TR-H1-04901.10

677,760฿
 • 57 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-06001.10
TROPICAL

TR-H1-06001.10

855,755฿
 • 70 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-06401.09
TROPICAL

TR-H1-06401.09

872,495฿
 • 71 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-07001.09
TROPICAL

TR-H1-07001.09

938,060฿
 • 76 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-07001.10
TROPICAL

TR-H1-07001.10

946,560฿
 • 74 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-07201.10
TROPICAL

TR-H1-07201.10

1,091,040฿
 • 83 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-07601.10
TROPICAL

TR-H1-07601.10

1,091,975฿
 • 85 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-07901.10
TROPICAL

TR-H1-07901.10

1,125,610฿
 • 88 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-08401.10
TROPICAL

TR-H1-08401.10

1,213,960฿
 • 93 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-08601.09
TROPICAL

TR-H1-08601.09

1,195,825฿
 • 92 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-08601.10
TROPICAL

TR-H1-08601.10

1,240,000฿
 • 95 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-09101.10
TROPICAL

TR-H1-09101.10

1,305,720฿
 • 99 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-09501.09
TROPICAL

TR-H1-09501.09

1,340,440฿
 • 101 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-09601.09
TROPICAL

TR-H1-09601.09

1,379,520฿
 • 101 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-10101.09
TROPICAL

TR-H1-10101.09

1,507,359฿
 • 109 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-10501.08
TROPICAL

TR-H1-10501.08

2,411,040฿
 • 120 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-10701.10
TROPICAL

TR-H1-10701.10

1,557,130฿
 • 120 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-10801.09
TROPICAL

TR-H1-10801.09

1,523,185฿
 • 113 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-10901.09
TROPICAL

TR-H1-10901.09

1,532,175฿
 • 114 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-11201.09
TROPICAL

TR-H1-11201.09

1,617,425฿
 • 124 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-11201.10
TROPICAL

TR-H1-11201.10

1,656,640฿
 • 127 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-11202.09
TROPICAL

TR-H1-11202.09

1,609,210฿
 • 124 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-11601.09
TROPICAL

TR-H1-11601.09

1,653,695฿
 • 127 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-11801.09
TROPICAL

TR-H1-11801.09

1,687,485฿
 • 129 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-11802.09
TROPICAL

TR-H1-11802.09

1,669,660฿
 • 128 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12001.10
TROPICAL

TR-H1-12001.10

1,658,500฿
 • 127 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12101.09
TROPICAL

TR-H1-12101.09

1,720,810฿
 • 131 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12102.09
TROPICAL

TR-H1-12102.09

1,709,495฿
 • 130 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12201.09
TROPICAL

TR-H1-12201.09

1,712,750฿
 • 131 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12301.09
TROPICAL

TR-H1-12301.09

1,743,285฿
 • 132 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12301.10
TROPICAL

TR-H1-12301.10

1,832,960฿
 • 135 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12601.09
TROPICAL

TR-H1-12601.09

1,763,900฿
 • 134 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12601.10
TROPICAL

TR-H1-12601.10

1,829,620฿
 • 138 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-12701.09
TROPICAL

TR-H1-12701.09

1,796,140฿
 • 136 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-13501.09
TROPICAL

TR-H1-13501.09

1,966,640฿
 • 147 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-13601.09
TROPICAL

TR-H1-13601.09

1,979,505฿
 • 148 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-13601.10
TROPICAL

TR-H1-13601.10

1,968,655฿
 • 147 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14001.09
TROPICAL

TR-H1-14001.09

2,032,980฿
 • 151 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14001.10
TROPICAL

TR-H1-14001.10

1,976,405฿
 • 148 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14101.09
TROPICAL

TR-H1-14101.09

2,007,715฿
 • 150 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14102.09
TROPICAL

TR-H1-14102.09

1,999,190฿
 • 149 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14103.09
TROPICAL

TR-H1-14103.09

2,001,050฿
 • 149 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14301.08
TROPICAL

TR-H1-14301.08

2,153,600฿
 • 155 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14401.09
TROPICAL

TR-H1-14401.09

2,037,320฿
 • 154 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14402.09
TROPICAL

TR-H1-14402.09

2,027,555฿
 • 151 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14601.10
TROPICAL

TR-H1-14601.10

2,114,355฿
 • 156 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14701.09
TROPICAL

TR-H1-14701.09

2,130,785฿
 • 157 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-14901.10
TROPICAL

TR-H1-14901.10

2,121,900฿
 • 161 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-15301.09
TROPICAL

TR-H1-15301.09

2,203,945฿
 • 162 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-16201.09
TROPICAL

TR-H1-16201.09

2,318,025฿
 • 170 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H1-21001.10
TROPICAL

TR-H1-21001.10

3,065,280฿
 • 223 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-21002.10
TROPICAL

TR-H1-21002.10

3,069,775฿
 • 223 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H1-22801.10
TROPICAL

TR-H1-22801.10

3,234,750฿
 • 236 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
TR-H2-11201.10
TROPICAL

TR-H2-11201.10

1,702,720฿
 • 146 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
TR-H2-12501.10
TROPICAL

TR-H2-12501.10

1,858,720฿
 • 156 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-13401.10
TROPICAL

TR-H2-13401.10

1,998,560฿
 • 165 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-14801.10
TROPICAL

TR-H2-14801.10

2,229,760฿
 • 179 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-17001.10
TROPICAL

TR-H2-17001.10

2,610,400฿
 • 203 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-17601.10
TROPICAL

TR-H2-17601.10

2,644,960฿
 • 205 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-20501.10
TROPICAL

TR-H2-20501.10

3,033,760฿
 • 230 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-21301.10
TROPICAL

TR-H2-21301.10

3,205,440฿
 • 240 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
TR-H2-21601.10
TROPICAL

TR-H2-21601.10

3,268,160฿
 • 244 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-21701.10
TROPICAL

TR-H2-21701.10

3,264,000฿
 • 244 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-22501.10
TROPICAL

TR-H2-22501.10

3,389,440฿
 • 252 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-23301.10
TROPICAL

TR-H2-23301.10

3,559,200฿
 • 262 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
TR-H2-15401.10
TROPICAL

TR-H2-15401.10

2,409,120฿
 • 191 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
HBA1-180C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-180C

3,103,200฿
 • 207 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-190C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-190C

3,373,950฿
 • 225 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
HBA1-195C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-195C

3,613,350฿
 • 241 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
HBA1-200C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-200C

3,638,400฿
 • 243 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-235C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-235C

4,058,550฿
 • 271 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-270C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-270C

4,778,550฿
 • 319 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-275C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-275C

4,649,250฿
 • 310 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-290C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-290C

4,862,550฿
 • 324 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-310C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-310C

5,104,650฿
 • 340 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-330C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-330C

5,780,850฿
 • 385 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-340C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-340C

5,816,250฿
 • 388 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-370C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-370C

6,433,350฿
 • 429 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-620C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-620C

10,404,900฿
 • 694 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 7 Baths
More Info
SELL
HBA1-650C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-650C

10,283,250฿
 • 685 Sqm
 • 6 Bed Rooms
 • 7 Baths
More Info
SELL
HBA1-870C
CONTEMPORARY FREE

HBA1-870C

13,437,900฿
 • 896 Sqm
 • 6 Bed Rooms
 • 6 Baths
More Info
SELL
งามพิศ
CONTEMPORARY FREE

งามพิศ

1,860,000฿
 • 124 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ชิดชม
CONTEMPORARY FREE

ชิดชม

2,970,000฿
 • 198 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
แสงดาว
CONTEMPORARY FREE

แสงดาว

2,160,000฿
 • 144 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
สกาวรัตน์
CONTEMPORARY FREE

สกาวรัตน์

2,715,000฿
 • 1181 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
สราญรมย์ 2
CONTEMPORARY FREE

สราญรมย์ 2

2,730,000฿
 • 182 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ภัทรวรรณ
CONTEMPORARY FREE

ภัทรวรรณ

5,295,000฿
 • 353 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
นวสถาน2
CONTEMPORARY FREE

นวสถาน2

4,162,500฿
 • 278 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สราญจิต 2
CONTEMPORARY FREE

สราญจิต 2

3,360,000฿
 • 224 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
นวสถาน2 (3)
CONTEMPORARY FREE

นวสถาน2 (3)

0฿
 • 272 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
งามพิศ 2
CONTEMPORARY FREE

งามพิศ 2

2,865,000฿
 • 191 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
อัครสถาน
CONTEMPORARY FREE

อัครสถาน

3,330,000฿
 • 222 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ภูมิฐาน 2
CONTEMPORARY FREE

ภูมิฐาน 2

5,310,000฿
 • 354 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
รมย์ชลี
CONTEMPORARY FREE

รมย์ชลี

2,902,500฿
 • 193 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พญาสัตบรรณ
CONTEMPORARY FREE

พญาสัตบรรณ

3,882,750฿
 • 259 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ภูมิฐาน 5
CONTEMPORARY FREE

ภูมิฐาน 5

5,026,500฿
 • 335 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ชวนชม
CONTEMPORARY FREE

ชวนชม

4,878,000฿
 • 325 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พรอำไพ 2
CONTEMPORARY FREE

พรอำไพ 2

3,192,000฿
 • 213 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
คทาเงิน
CONTEMPORARY FREE

คทาเงิน

3,633,000฿
 • 242 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
คทาทอง
CONTEMPORARY FREE

คทาทอง

3,731,100฿
 • 249 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
คทาเพชร
CONTEMPORARY FREE

คทาเพชร

2,421,150฿
 • 161 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
กรรณิการ์
CONTEMPORARY FREE

กรรณิการ์

2,471,250฿
 • 165 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
กฤษณา
CONTEMPORARY FREE

กฤษณา

2,850,000฿
 • 190 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สุพรรณิการ์
CONTEMPORARY FREE

สุพรรณิการ์

2,764,500฿
 • 184 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
แก้วมุกดา
CONTEMPORARY FREE

แก้วมุกดา

2,979,750฿
 • 199 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ทองอุไร
CONTEMPORARY FREE

ทองอุไร

2,914,950฿
 • 194 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สร้อยฟ้า
CONTEMPORARY FREE

สร้อยฟ้า

3,366,899฿
 • 224 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
แคทลียา
CONTEMPORARY FREE

แคทลียา

3,651,450฿
 • 243 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
แก้วเจ้าจอม
CONTEMPORARY FREE

แก้วเจ้าจอม

3,379,200฿
 • 225 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
มงกุฏเพชร
CONTEMPORARY FREE

มงกุฏเพชร

4,395,000฿
 • 293 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สร้อยแสงจันทร์
CONTEMPORARY FREE

สร้อยแสงจันทร์

3,745,200฿
 • 250 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พุดพิชญา
CONTEMPORARY FREE

พุดพิชญา

2,423,550฿
 • 162 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
มณีรัตนา
CONTEMPORARY FREE

มณีรัตนา

3,026,700฿
 • 202 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
กาญจนิกา
CONTEMPORARY FREE

กาญจนิกา

2,307,000฿
 • 154 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
อรุณเบิกฟ้า
CONTEMPORARY FREE

อรุณเบิกฟ้า

2,577,300฿
 • 172 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ชมพูนุช
CONTEMPORARY FREE

ชมพูนุช

3,576,150฿
 • 238 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
จามจุรี
CONTEMPORARY FREE

จามจุรี

2,924,700฿
 • 195 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พลอยไข่มุก
CONTEMPORARY FREE

พลอยไข่มุก

2,221,650฿
 • 148 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ยลดา
CONTEMPORARY FREE

ยลดา

2,761,500฿
 • 184 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ลีลาวดี
CONTEMPORARY FREE

ลีลาวดี

3,525,000฿
 • 235 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
การเวก
CONTEMPORARY FREE

การเวก

4,641,450฿
 • 309 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ออมเงิน
CONTEMPORARY FREE

ออมเงิน

3,218,400฿
 • 214 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ออมเพชร
CONTEMPORARY FREE

ออมเพชร

2,591,850฿
 • 173 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
พลูทอง
CONTEMPORARY FREE

พลูทอง

3,010,950฿
 • 201 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สะบันงา
CONTEMPORARY FREE

สะบันงา

3,801,000฿
 • 253 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
บุหรง
CONTEMPORARY FREE

บุหรง

3,810,750฿
 • 254 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ช้อนทอง
CONTEMPORARY FREE

ช้อนทอง

2,937,900฿
 • 196 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ตันหยง 23
CONTEMPORARY FREE

ตันหยง 23

2,370,000฿
 • 158 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ชงโค 24
CONTEMPORARY FREE

ชงโค 24

1,780,500฿
 • 119 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
โกสน 25
CONTEMPORARY FREE

โกสน 25

1,994,700฿
 • 133 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
มณฑา 26
CONTEMPORARY FREE

มณฑา 26

2,310,900฿
 • 154 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
เพชรรัตน์
CONTEMPORARY FREE

เพชรรัตน์

806,400฿
 • 54 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
เพชรพวงทอง
CONTEMPORARY FREE

เพชรพวงทอง

1,843,950฿
 • 123 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ทองหลาง
CONTEMPORARY FREE

ทองหลาง

2,216,550฿
 • 148 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ธรรมรักษา
CONTEMPORARY FREE

ธรรมรักษา

2,239,500฿
 • 149 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
เงินไหลมา
CONTEMPORARY FREE

เงินไหลมา

2,761,200฿
 • 184 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พู่ระพง
CONTEMPORARY FREE

พู่ระพง

2,118,150฿
 • 141 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
อินทนิล
CONTEMPORARY FREE

อินทนิล

1,781,250฿
 • 119 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
กัลปพฤกษ์
CONTEMPORARY FREE

กัลปพฤกษ์

3,490,500฿
 • 232 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ทองกวาว
CONTEMPORARY FREE

ทองกวาว

5,378,550฿
 • 358 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
กฤษณา 2
CONTEMPORARY FREE

กฤษณา 2

873,750฿
 • 58 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
กาญจนิกา 2
CONTEMPORARY FREE

กาญจนิกา 2

1,299,000฿
 • 87 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
แก้วเกล้า
CONTEMPORARY FREE

แก้วเกล้า

1,433,550฿
 • 95 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
ขาวลออ
CONTEMPORARY FREE

ขาวลออ

1,238,100฿
 • 82 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ข้าหลวง
CONTEMPORARY FREE

ข้าหลวง

1,298,250฿
 • 86 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
คนที่สอ
CONTEMPORARY FREE

คนที่สอ

1,813,200฿
 • 121 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
แคขาว
CONTEMPORARY FREE

แคขาว

1,640,400฿
 • 109 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
จงกลนี
CONTEMPORARY FREE

จงกลนี

1,494,750฿
 • 100 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
จันทนา
CONTEMPORARY FREE

จันทนา

1,681,499฿
 • 112 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
จันทร์ทอง
CONTEMPORARY FREE

จันทร์ทอง

1,681,500฿
 • 112 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ชะมวง
CONTEMPORARY FREE

ชะมวง

1,960,500฿
 • 131 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ชำมะเลียง
CONTEMPORARY FREE

ชำมะเลียง

2,169,600฿
 • 145 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
ดาหลา
CONTEMPORARY FREE

ดาหลา

2,460,000฿
 • 164 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ดินแดง
CONTEMPORARY FREE

ดินแดง

2,585,250฿
 • 172 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
ดุสิตา
CONTEMPORARY FREE

ดุสิตา

3,578,100฿
 • 238 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ทองอุไร 2
CONTEMPORARY FREE

ทองอุไร 2

1,798,500฿
 • 120 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ทับทิม
CONTEMPORARY FREE

ทับทิม

1,872,000฿
 • 125 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
เทพธาโร
CONTEMPORARY FREE

เทพธาโร

1,970,250฿
 • 131 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
ธนนไชย
CONTEMPORARY FREE

ธนนไชย

2,349,150฿
 • 157 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
บุษบาอฐิษฐาน
CONTEMPORARY FREE

บุษบาอฐิษฐาน

2,315,700฿
 • 154 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พฤกษ์
CONTEMPORARY FREE

พฤกษ์

2,918,700฿
 • 195 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พลับดง
CONTEMPORARY FREE

พลับดง

2,594,850฿
 • 173 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พะยอม
CONTEMPORARY FREE

พะยอม

2,603,100฿
 • 173 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
พะยูง
CONTEMPORARY FREE

พะยูง

2,706,600฿
 • 180 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
เพกา
CONTEMPORARY FREE

เพกา

3,382,200฿
 • 225 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
เพชรนารายณ์
CONTEMPORARY FREE

เพชรนารายณ์

2,918,400฿
 • 194 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
มณีเทวา
CONTEMPORARY FREE

มณีเทวา

3,144,450฿
 • 210 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
มหาพรหม
CONTEMPORARY FREE

มหาพรหม

2,982,600฿
 • 198 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
มหาเมฆ
CONTEMPORARY FREE

มหาเมฆ

2,937,900฿
 • 196 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
มหาอุดม
CONTEMPORARY FREE

มหาอุดม

2,932,200฿
 • 195 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
ราชดัด
CONTEMPORARY FREE

ราชดัด

2,779,500฿
 • 185 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ศรนารายณ์
CONTEMPORARY FREE

ศรนารายณ์

3,104,100฿
 • 207 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
ศรีมาลา
CONTEMPORARY FREE

ศรีมาลา

3,195,600฿
 • 213 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สกาวจันทร์
CONTEMPORARY FREE

สกาวจันทร์

3,531,000฿
 • 235 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สกุณี
CONTEMPORARY FREE

สกุณี

3,224,998฿
 • 215 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
สมอพิเภก
CONTEMPORARY FREE

สมอพิเภก

3,455,850฿
 • 230 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
สร้อยสยาม
CONTEMPORARY FREE

สร้อยสยาม

4,033,500฿
 • 269 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สรัสจันทร
CONTEMPORARY FREE

สรัสจันทร

3,721,200฿
 • 248 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สอยดาว
CONTEMPORARY FREE

สอยดาว

3,713,550฿
 • 248 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สะบันงา 2
CONTEMPORARY FREE

สะบันงา 2

4,704,900฿
 • 314 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
สะเภาลม
CONTEMPORARY FREE

สะเภาลม

4,050,000฿
 • 270 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-180M
MODERN FREE

HBA1-180M

3,103,200฿
 • 207 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-190M
MODERN FREE

HBA1-190M

3,373,950฿
 • 225 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
HBA1-195M
MODERN FREE

HBA1-195M

3,613,350฿
 • 241 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
HBA1-200M
MODERN FREE

HBA1-200M

3,638,400฿
 • 243 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-235M
MODERN FREE

HBA1-235M

4,058,550฿
 • 271 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-270M
MODERN FREE

HBA1-270M

4,778,550฿
 • 319 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-275M
MODERN FREE

HBA1-275M

4,649,250฿
 • 310 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-290M
MODERN FREE

HBA1-290M

4,862,550฿
 • 324 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
HBA1-310M
MODERN FREE

HBA1-310M

5,104,650฿
 • 340 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-330M
MODERN FREE

HBA1-330M

5,780,850฿
 • 385 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-340M
MODERN FREE

HBA1-340M

5,816,250฿
 • 388 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-370M
MODERN FREE

HBA1-370M

6,433,350฿
 • 429 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
HBA1-620M
MODERN FREE

HBA1-620M

10,404,900฿
 • 694 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 7 Baths
More Info
SELL
HBA1-650M
MODERN FREE

HBA1-650M

10,283,250฿
 • 686 Sqm
 • 6 Bed Rooms
 • 7 Baths
More Info
SELL
HBA1-870M
MODERN FREE

HBA1-870M

13,437,900฿
 • 896 Sqm
 • 6 Bed Rooms
 • 6 Baths
More Info
SELL
MOF16 ลินจง 19
MODERN FREE

MOF16 ลินจง 19

2,694,000฿
 • 180 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF17 เพชรมณี
MODERN FREE

MOF17 เพชรมณี

2,115,000฿
 • 141 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF19 เพชรชมพู
MODERN FREE

MOF19 เพชรชมพู

4,339,499฿
 • 289 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF18 เพชรไพลิน
MODERN FREE

MOF18 เพชรไพลิน

2,962,500฿
 • 198 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF20 ถุงเงิน ถุงทอง
MODERN FREE

MOF20 ถุงเงิน ถุงทอง

866,700฿
 • 58 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF21 บานบุรี
MODERN FREE

MOF21 บานบุรี

2,236,500฿
 • 149 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF22 กรมเขา
MODERN FREE

MOF22 กรมเขา

992,250฿
 • 66 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF23 กระดุมทอง
MODERN FREE

MOF23 กระดุมทอง

1,133,100฿
 • 75 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF24 กวักโพธิ์เงิน
MODERN FREE

MOF24 กวักโพธิ์เงิน

1,281,000฿
 • 85 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF25 กันเกรา
MODERN FREE

MOF25 กันเกรา

1,186,050฿
 • 79 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF26 กัลปพฤกษ์ 2
MODERN FREE

MOF26 กัลปพฤกษ์ 2

1,350,000฿
 • 90 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF27 กาชะลอง
MODERN FREE

MOF27 กาชะลอง

1,180,200฿
 • 79 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF28 กาฬพฤกษ์
MODERN FREE

MOF28 กาฬพฤกษ์

2,105,250฿
 • 140 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF29 เขียวหมื่นปี
MODERN FREE

MOF29 เขียวหมื่นปี

1,719,450฿
 • 115 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF30 คัณฑมาลา
MODERN FREE

MOF30 คัณฑมาลา

1,583,400฿
 • 106 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF31 จุฑามาศ
MODERN FREE

MOF31 จุฑามาศ

1,627,500฿
 • 109 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF32 ฉัตรมรกต
MODERN FREE

MOF32 ฉัตรมรกต

2,092,500฿
 • 140 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF33 ชายผ้าสีดำ
MODERN FREE

MOF33 ชายผ้าสีดำ

1,995,000฿
 • 133 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF34 ชุมแสง
MODERN FREE

MOF34 ชุมแสง

2,293,500฿
 • 153 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF35 ไชยมงคล
MODERN FREE

MOF35 ไชยมงคล

2,483,400฿
 • 166 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF36 ดาวลดา
MODERN FREE

MOF36 ดาวลดา

2,464,200฿
 • 164 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF37 ตรียัมปวาย
MODERN FREE

MOF37 ตรียัมปวาย

2,565,300฿
 • 171 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF38 ตะแบกใหญ่
MODERN FREE

MOF38 ตะแบกใหญ่

1,239,900฿
 • 83 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF39 ทองพันชั่ง
MODERN FREE

MOF39 ทองพันชั่ง

1,812,000฿
 • 121 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF40 ทิพเกสร
MODERN FREE

MOF40 ทิพเกสร

1,905,600฿
 • 127 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF41 ทิวา
MODERN FREE

MOF41 ทิวา

2,324,550฿
 • 155 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF42 เทียนทอง
MODERN FREE

MOF42 เทียนทอง

2,212,200฿
 • 147 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF43 นิมมานรดี
MODERN FREE

MOF43 นิมมานรดี

2,206,500฿
 • 147 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF44 บัวทอง
MODERN FREE

MOF44 บัวทอง

2,310,000฿
 • 154 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF45 บุหงา
MODERN FREE

MOF45 บุหงา

2,211,450฿
 • 147 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF46 แผ่บารมี
MODERN FREE

MOF46 แผ่บารมี

2,335,950฿
 • 156 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
MOF47 พญามุจลินทร์
MODERN FREE

MOF47 พญามุจลินทร์

2,415,900฿
 • 161 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
MOF48 พญามุตติ
MODERN FREE

MOF48 พญามุตติ

2,542,500฿
 • 170 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF49 พรหมคต
MODERN FREE

MOF49 พรหมคต

2,468,700฿
 • 165 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF50 พลับพลา
MODERN FREE

MOF50 พลับพลา

2,755,500฿
 • 184 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF51 พันตะวัน
MODERN FREE

MOF51 พันตะวัน

2,970,000฿
 • 198 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF52 มหาลาภ
MODERN FREE

MOF52 มหาลาภ

3,034,500฿
 • 202 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF53 มะลุลี
MODERN FREE

MOF53 มะลุลี

2,846,250฿
 • 190 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF54 มังกรทอง
MODERN FREE

MOF54 มังกรทอง

2,895,000฿
 • 193 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF55 มาลัยนงนุช
MODERN FREE

MOF55 มาลัยนงนุช

2,860,500฿
 • 191 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF56 ยูงทอง
MODERN FREE

MOF56 ยูงทอง

3,009,300฿
 • 201 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF57 ร่มฉัตร
MODERN FREE

MOF57 ร่มฉัตร

3,200,700฿
 • 213 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF58 รสสุคนธ์ 2
MODERN FREE

MOF58 รสสุคนธ์ 2

2,861,550฿
 • 191 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF59 ลำพู
MODERN FREE

MOF59 ลำพู

2,973,000฿
 • 198 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF60 ลีลาวดี 2
MODERN FREE

MOF60 ลีลาวดี 2

3,237,000฿
 • 216 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF61 ศรีสยาม
MODERN FREE

MOF61 ศรีสยาม

3,814,050฿
 • 254 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
MOF62 สร้อยทองทราย
MODERN FREE

MOF62 สร้อยทองทราย

3,474,900฿
 • 232 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
MOF63 สาธร
MODERN FREE

MOF63 สาธร

4,500,000฿
 • 300 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
MOF64 สาละลังกา
MODERN FREE

MOF64 สาละลังกา

4,924,800฿
 • 328 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF65 สิงขรา
MODERN FREE

MOF65 สิงขรา

2,442,000฿
 • 163 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF66 สิงหะโมรา
MODERN FREE

MOF66 สิงหะโมรา

2,370,000฿
 • 158 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF67 สิรินธรวลี
MODERN FREE

MOF67 สิรินธรวลี

2,745,000฿
 • 183 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF68 สีรามัน
MODERN FREE

MOF68 สีรามัน

2,853,900฿
 • 190 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF69 สุคนธรส
MODERN FREE

MOF69 สุคนธรส

3,555,000฿
 • 237 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
MOF70 เสลา
MODERN FREE

MOF70 เสลา

3,165,000฿
 • 211 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 5 Baths
More Info
SELL
MOF71 แสมสาร
MODERN FREE

MOF71 แสมสาร

4,086,600฿
 • 272 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF72 หยาดน้ำค้าง
MODERN FREE

MOF72 หยาดน้ำค้าง

3,319,650฿
 • 221 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF73 หางนกยูง 2
MODERN FREE

MOF73 หางนกยูง 2

3,924,300฿
 • 262 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
MOF74 หิรัญญิการ์
MODERN FREE

MOF74 หิรัญญิการ์

4,671,900฿
 • 311 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
MOF75 หีบไม้งาม
MODERN FREE

MOF75 หีบไม้งาม

5,484,900฿
 • 366 Sqm
 • 6 Bed Rooms
 • 8 Baths
More Info
SELL
THF1 ไทยอนุรักษ์ภาคเหนือ
THAI MODERN FREE

THF1 ไทยอนุรักษ์ภาคเหนือ

5,743,200฿
 • 383 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
THF2 ไทยอนุรักษ์ภาคกลาง
THAI MODERN FREE

THF2 ไทยอนุรักษ์ภาคกลาง

5,824,050฿
 • 388 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
THF3 ไทยอนุรักษ์ภาคอีสาน
THAI MODERN FREE

THF3 ไทยอนุรักษ์ภาคอีสาน

4,140,000฿
 • 276 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
THF4 ไทยอนุรักษ์ภาคใต้
THAI MODERN FREE

THF4 ไทยอนุรักษ์ภาคใต้

4,197,000฿
 • 280 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
THF5 บุหรง
THAI MODERN FREE

THF5 บุหรง

2,853,900฿
 • 190 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
THF6 พราวชมพู
THAI MODERN FREE

THF6 พราวชมพู

2,557,500฿
 • 170 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
THF7 วิรุญจำบัง
THAI MODERN FREE

THF7 วิรุญจำบัง

2,873,250฿
 • 192 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
THF8 สายวิสูตร
THAI MODERN FREE

THF8 สายวิสูตร

5,460,000฿
 • 364 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
TRF1 พุดตาน 21
TROPICAL FREE

TRF1 พุดตาน 21

1,263,900฿
 • 84 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
NEOF1 สนฉัตร
NEO CLASSIC FREE

NEOF1 สนฉัตร

3,032,850฿
 • 202 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
NEOF2 ออมทอง
NEO CLASSIC FREE

NEOF2 ออมทอง

3,781,200฿
 • 252 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
NEOF3 ชมพูพันธุ์ทิพย์
NEO CLASSIC FREE

NEOF3 ชมพูพันธุ์ทิพย์

4,244,100฿
 • 283 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
NEOF4 ราชาวดี
NEO CLASSIC FREE

NEOF4 ราชาวดี

3,307,200฿
 • 220 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
REF1 พวงแก้ว
RESORT STYLE FREE

REF1 พวงแก้ว

1,429,500฿
 • 95 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
REF2 แววมยุรา 11
RESORT STYLE FREE

REF2 แววมยุรา 11

1,027,500฿
 • 69 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
REF3 การะเกด 12
RESORT STYLE FREE

REF3 การะเกด 12

1,170,750฿
 • 78 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
REF4 รสสุคนธ์ 13
RESORT STYLE FREE

REF4 รสสุคนธ์ 13

1,405,650฿
 • 94 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
REF5 นนทรี 14
RESORT STYLE FREE

REF5 นนทรี 14

1,533,000฿
 • 102 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
REF6 ราชพฤกษ์ 16
RESORT STYLE FREE

REF6 ราชพฤกษ์ 16

1,569,450฿
 • 105 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
REF7 พุดซ้อน 17
RESORT STYLE FREE

REF7 พุดซ้อน 17

2,243,700฿
 • 150 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
REF8 อรพินท์ 18
RESORT STYLE FREE

REF8 อรพินท์ 18

975,000฿
 • 65 Sqm
 • 1 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
REF9 จันทน์ผา
RESORT STYLE FREE

REF9 จันทน์ผา

1,410,000฿
 • 94 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
REF10 ทรงบาดาล
RESORT STYLE FREE

REF10 ทรงบาดาล

1,369,500฿
 • 91 Sqm
 • 2 Bed Rooms
 • 1 Baths
More Info
SELL
บ้านปราการ 1
CONTEMPORARY

บ้านปราการ 1

4,350,000฿
 • 215 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
บ้านเทียนทะเล 1
CONTEMPORARY

บ้านเทียนทะเล 1

3,500,000฿
 • 236 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
บ้านอยุธยา 1
CONTEMPORARY

บ้านอยุธยา 1

4,200,000฿
 • 304 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 4 Baths
More Info
SELL
บ้านประชาชื่น
MODERN

บ้านประชาชื่น

4,300,000฿
 • 283 Sqm
 • 3 Bed Rooms
 • 3 Baths
More Info
SELL
Pandora I
CONTEMPORARY

Pandora I

12,255,000฿ / Sqm
 • 817 Sqm
 • 5 Bed Rooms
 • 6 Baths
More Info
SELL
โอปอลC
CONTEMPORARY

โอปอลC

1,550,000฿
 • 123 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info
SELL
โอปอลM
MODERN

โอปอลM

1,550,000฿
 • 123 Sqm
 • 4 Bed Rooms
 • 2 Baths
More Info

Address

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสร้าง บิวดิ้ง: 20/433 หมู่บ้านไอลีฟ ทาวน์1 ม.6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

PHUEANSANG BUIDING LIMITED PARTNERSHIP : 20/433 I Leaf Town 1 Village, Moo 6, T.Phanthainorsing A.Mueang Samutsakhon 74000

Contact Info

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 662 (02) 7028893
            096 - 982 - 7973 คุณวิ 
            096 - 982 - 7962 คุณมิ้ง
            083 - 032 - 8920 คุณมิ้ง

Fax: 662 (02) 7028892

พันธมิตรของเพื่อนสร้าง

Joomla Extensions